Material från utbildningsdag i Västerås

Sidan publicerades 15 november 2018

Inom det nationella utbildningsprojektet för kontaktsjuksköterskor som inleddes i våras hölls en utbildningsdag i Västerås förra veckan. Temat för hela projektet är hälsosamma levnadsvanor för personer med cancersjukdom. Nu finns utbildningsmaterial från dagen publicerat.

Den nationellt upplagda utbildningen ska sprida de kunskapsbaserade råd som tagits fram om hälsosamma levnadsvanor till personer med cancersjukdom, som ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

– Kontaktsjuksköterskor har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet avseende patienter med cancer. Kontaktsjuksköterskans uppdrag att följa och stödja patienten genom hela vårdkedjan innebär en unik möjlighet att initiera och ge upprepade rådgivande samtal, samt följa upp rådgivande samtal från övriga teamet, säger Bodil Westman, projektledare för utbildningssatsningen.

Råd kring kost, fysisk aktivitet och tobak

Kontaktsjuksköterskorna fick under dagen bland annat ta del av råd kring kost och cancer från dietisten Emma Nisukangas, som berättade hur man med bra matvanor kan minska risken att drabbas av cancer samt återhämta sig bättre efter en cancerdiagnos. Även under behandling kan en god kost vara behjälplig, bland annat tack vare att den lindrar symtom.

Resten av utbildningsdagen handlade om tobak och alkohol och sambandet mellan dessa och cancer, fysisk aktivitet och hur det bland annat kan hjälpa patienter att snabbare återhämta sig efter cancersjukdom, samt prevention och tidig upptäckt av cancer.

– 30 procent av all cancer kan förebyggas med rökstopp, ökad fysisk aktivitet, förbättrade kostvanor och minskad alkoholkonsumtion. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar under och efter cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom, säger Bodil Westman.

Kunskapsunderlag och material

Sjuksköterskor i cancervård initierade utbildningsprojektet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, och genomför under 2018 regionala utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor tillsammans med Regionala cancercentrum.

Tidigare i projektet har en expertgrupp granskat Socialstyrelsens riktlinjer och vilka råd som är aktuella för personer som har eller har behandlats för en cancersjukdom. Expertgruppen tog fram ett kunskapsunderlag med evidensbaserade råd.

Kunskapsunderlaget och allt annat material från utbildningsdagen hittar du via länken nedan.

Utbildning för kontaktsjuksköterska