Cancerplanen vidare till politiskt beslut

Sidan publicerades 12 november 2018

RCC Uppsala Örebro har nu lämnat över den reviderade cancerplanen till Samverkansnämnden, som väntas fatta beslut på sammanträdet i Gävle den 6–7 december.

Tankekarta

Sedan 2017 har RCC Uppsala Örebro arbetat med att revidera den gällande cancerplanen för sjukvårdsregion Uppsala Örebro. Efter höstens remissrunda till bland annat landstingens cancerråd, RCC:s patient- och närståenderåd samt till de processledare som jobbar ute i landstingen är den reviderade versionen nu överlämnad för politisk process.

– Vi ligger i fas med tidsplanen och har nu lämnat över den reviderade cancerplanen till Ledningsgruppen i sjukvårdsregionen för vidare behandling. Vi ser fram emot ett beslut i Samverkansnämnden i december, säger Jessica Nordlander, verksamhetsutvecklare på RCC Uppsala Örebro.

Fram tills Samverkansnämndens sammanträde i december fortskrider RCC:s arbete med framtagande av bland annat kommunikationsplan och mall för handlingsplan. Samtidigt pågår ett förarbete för utvärdering av 2018 års arbete med den gällande cancerplanen.

Hela revideringsprocessen och arbetet kring Cancerplanen 2019–2021 går att följa på RCC Uppsala Örebros webbplats via länken nedan.

Cancerplanen i Uppsala Örebro