Nya regionala rapporter för tjock- och ändtarmscancer

Sidan publicerades 20 december 2018

Regionala rapporter från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer har tagits fram för Uppsala-Örebroregionen. Rapporterna visar bland annat att den postoperativa dödligheten minskat vid både elektiva och akuta ingrepp.

Rapporterna visar även att väntetiderna fortsatt är långa, framförallt vad gäller tiden från multidisciplinär konferens (MDK) till start av behandling. Andelen patienter som erhåller onkologisk förbehandling, oftast strålbehandling, är generellt hög och behöver minskas för att reducera risken för framförallt senbiverkningar.

Rapporterna visar vidare att andelen tillfälliga och permanenta stomier vid tarmresektioner, elektivt och akut, ökar. Det beror antagligen på en ökande andel patienter med hög ålder, komorbiditet samt nedsatt funktionsförmåga.

– Samtidigt har den postoperativa dödligheten minskat vid både elektiva och akuta ingrepp, vilket talar för att kirurger på ett klokt sätt selekterar patienterna till rätt ingrepp, säger Kenneth Smedh, processledare för tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Uppsala Örebro.

Ett par förbättringsområden nämns även i rapporterna. Bland annat är registrering av patienternas senbiverkningar oerhört eftersatt och måste förbättras, samt följa Vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Även inklusion av patienter i kliniska studier behöver ökas.

Ta del av de båda regionala rapporterna via länken nedan.

Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer