Ny regional rapport för hudmelanom

Sidan publicerades 19 december 2018

En ny regional rapport från kvalitetsregistret för hudmelanom har tagits fram för Uppsala-Örebroregionen enligt samma upplägg som den nationella kvalitetsrapporten, för att förenkla direkta jämförelser.

Inom sjukvårdsregion Uppsala Örebro har det skett tydliga förbättringar gällande de två kvalitetsindikatorerna; andel tunna melanom och andel utförda sentinel node-biopsier.

Sedan införandet av teledermatoskopi, i framför allt Gävleborg och Västmanland, ses en ökning av såväl antal och andel tunna melanom. Införande av teledermatoskopi i hela Uppsala-Örebroregionen är prioriterat, vilket också är fallet nationellt.

Vad gäller den andra kvalitetsindikatorn, andel utförda sentinel node-biopsier hos den grupp för vilka vårdprogrammet rekommenderat sådan, har Uppsala-Örebroregionen förbättrat sig påtagligt till strax under målnivån på 80 procent. Av rapporten framgår dock att Landstinget Dalarna behöver se över sin inrapportering.

I övrigt ser man i rapporten en förkortning av ledtider, även om det finns ett fortsatt utvecklingsbehov.

Muntliga diagnosbesked

Det framgår även att man i Uppsala-Örebroregionen prioriterat muntliga diagnosbesked, i vissa fall via telefonsamtal snarare än genom personliga besök.

– I region Uppsala Örebro har vi prioriterat att diagnosbesked ges muntligt för att absolut undvika brevbesked. Vi anser att väl förberedda patienter kan kontaktas per telefon av sin läkare, istället för att nödvändigtvis komma på personligt besök. Detta naturligtvis utifrån patientens eget önskemål. I Uppsala och Dalarna överutnyttjas möjligen telefonen som beskedskanal, säger Susanne Vandell Uddströmer, överläkare i Region Gävleborg tillika processledare för hudmelanom i Uppsala-Örebroregionen.

Hela den regionala rapporten kan du ta del av via länken nedan.

Hudmelanom - regional kvalitetsrapport diagnosår 2012–2017, december 2018