En jul- och nyårshälsning från RCC Uppsala Örebro

Sidan publicerades 12 december 2018

Varje dag, året runt utförs mängder av utmärkt arbete inom cancervården i vår sjukvårdsregion. Även här på RCC Uppsala Örebro genomsyras arbetet med Cancerstrategin av massor av kompetens och engagemang. Men hur mycket vi än jobbar så finns det ändå massor av jobb kvar att göra, det tar liksom aldrig slut.

tomtar

Foto: Pixabay

Bland annat beror det på att de saker vi får på plats ofta utgör ett golv för nästa insats inom området. Ta till exempel de 31 standardiserade vårdförloppen – vi kanske inte når fram till att 80 procent av alla som får en cancerdiagnos ska få sin behandlingsstart inom den beslutade tidsgränsen senast 2020, men för de flesta cancerdiagnoserna har man nu skapat ett processtyrt arbetssätt som lägger grunden för en lång rad andra förbättringar. Bland annat innebär arbetssättet att skillnader mellan olika regioner och olika grupper kan motverkas.

Register över cancerläkemedel

Ett annat arbete som syftar till att motverka skillnader mellan regioner är att vi under 2018 kommit igång med ett enkelt register över nya cancerläkemedel där vi registrerar ett tiotal av de allra senaste medicinerna. Detta register kan också vara ett golv för fortsatt arbete eftersom det gör att vi bättre kan följa upp och därmed åtgärda eventuella snedfördelningar av dessa cancermediciner.

Patientöversikter

Framöver hoppas vi på en ännu bättre registrering av läkemedelsanvändningen genom satsningen på så kallade patientöversikter. Från Swelife och Sjöbergsstiftelsen har RCC beviljats externa medel om 15 miljoner kronor över tre år för en nationell satsning på patientöversikter.

Dessa översikter är en sorts datajournal som ger läkaren en god överblick över patientens sjukdom, behandlingar samt provresultat, vilket underlättar när läkaren träffar patienten på mottagningen. Samtidigt är uppgifterna om patientens cancer och behandlingsresultat så pass strukturerade att alla data kan hanteras som ett kvalitetsregister via INCA.

Patientöversikter finns redan för prostata-, njur- och lungcancer. Med den nya satsningen kommer patientöversikter att tas fram för ett flertal andra diagnoser. Jag tror att dessa översikter är svaret på frågan hur vi ska hantera journaler och registerdata inom cancervården framöver.

Projektet Livsgnistan i Örebro

Ett annan nyhet under 2018 är ett nystartat samverkansprojekt med rehabiliterande och patient- och närståendestödjande insatser. Projektet, som heter Livsgnistan, kommer inom kort att startas i Örebro som ett samarbete mellan prostata-, bröst-, blod- och lungcancerföreningarna.

Livsgnistan kommer vara öppet för alla cancerpatienter och närstående oavsett vilken typ av cancer man drabbats av. Livsgnistan stöds av RCC Uppsala Örebro som också öppnar upp för liknande projekt i de andra sex landstingen/regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Det ska bli intressant att få återkomma till detta under 2019.

Mer information om Livsgnistan och stöd till patientsamverkan finns här.

Nivåstrukturering

För egen del har jag som ny chef på RCC fått möjlighet att åka runt i regionen och träffa en lång rad ansvariga för de viktiga nivåstruktureringsfrågorna. Det kommer under våren 2019 att resultera i en ny genomförandeplan för den regionala nivåstruktureringen.

Och det finns mycket mer

Exemplen ovan är bara en liten del av allt vi inom RCC har gjort i nära samarbete med patientrepresentanter och de sju landstingen/regionerna under 2018. Tyvärr tillåter inte utrymmet att återge alla delar av det viktiga arbetet med vårt gemensamma uppdrag.

Jag vill ändå passa på att tacka er alla för utomordentligt goda insatser och ett gott samarbete under 2018.

Till sist kanske någon undrar vad vi ska göra under 2019? Svaret på den frågan och mycket annat finns beskrivet i den nya regionala cancerplanen som godkändes av Samverkansnämnden den 6 december. Ni behöver inte oroa er, det tar liksom aldrig slut.

Men innan 2019 kickar igång vill jag önska er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

/ Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro