Den reviderade cancerplanen godkänd av Samverkansnämnden

Sidan publicerades 11 december 2018

Den reviderade versionen av Uppsala Örebros cancerplan godkändes av Samverkansnämnden vid sammanträdet i Gävle den 6–7 december, och börjar gälla från 1 januari 2019.

Sedan 2017 har RCC Uppsala Örebro arbetat med att revidera den gällande cancerplanen för sjukvårdsregionen. I oktober lämnades den uppdaterade versionen över för politisk process, och under Samverkansnämndens sammanträde i Gävle förra veckan godkändes Cancerplanen 2019–2021.

– Det känns bra att den reviderade cancerplanen nu är godkänd av Samverkansnämnden. I och med detta har vi ett bra utgångsläge för att fortsätta arbetet med att förbättra cancervården i vår sjukvårdsregion, säger Jessica Nordlander, verksamhetsutvecklare på RCC Uppsala Örebro.

Innebär en del nyheter

Den uppdaterade versionen börjar gälla 1 januari och innebär en del nyheter gentemot den fortfarande gällande cancerplanen. Bland annat är den mer koncentrerad än tidigare, och ännu tydligare i vad som ska göras och när det ska vara utfört. Kapitelindelningen är även den uppdaterad och följer nu ännu tydligare de tio kriterierna som beskriver RCC:s uppdrag.

Under våren kommer regionerna i Uppsala-Örebroregionen arbeta fram varsin handlingsplan för hur cancerplanens fokusområden ska genomföras i den egna regionen. Även RCC Uppsala Örebro kommer att ta fram en handlingsplan.

Mer information om den uppdaterade versionen av cancerplanen hittar du via länken nedan.

Cancerplanen i Uppsala Örebro