40 miljoner för SVF till sjukvårdsregionens landsting/regioner

Sidan publicerades 26 april 2018

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har fått i år drygt 40 miljoner i stimulansmedel för att fortsätta arbetet med att implementera standardiserade vårdförlopp (SVF) under våren 2018. Ytterligare tre SVF införs i år.

De SVF som ska införas under 2018 är diagnoserna buksarkom, neuroendokrina buktumörer och vulvacancer. Samtliga sju landsting/regioner i sjukvårdsregionen har lämnat in handlingsplaner för införande av årets tre SVF som RCC lämnade vidare till regeringen den 15 mars. Utdelade stimulansmedel för att införa SVF under 2018Den första halvan av 2018 års stimulansmedel för SVF har nu betalats ut enligt överenskommelsen som regeringen slöt med SKL i december 2017. Landsting/regioner i Sverige får totalt 195 miljoner kronor.

Sveriges samtliga landsting/regioners handlingsplaner blev godkända. Demåste nu genomföra sina handlingsplaner som lämnades in den 15 mars och visa senast i november 2018 att de har infört årets tre SVF, nått målen och därmed uppfyllt kraven i årets överenskommelse. Först då kan de få ta del av den andra halvan av stimulansmedel som betalas ut i slutet av året. Totalt kommer alla landsting/regioner i Sverige som uppfyllt överenskommelsens krav att få 391 miljoner kronor i medel under 2018.

Under 2018 kommer tidigare införda vårdförlopp att ses över och vid behov uppdateras. Undantagna är de som infördes eller reviderades under 2017 och där det inte framkommit att det finns behov av revidering.

- Det återstår ett intensivt arbete för landstingen/regionerna inte minst med den fortsatta driften och utvecklingen av SVF. I år kommer det också läggas en stor vikt på att kvalitetssäkra inrapporterade data och att säkerställa att registrering av SVF-förlopp och ledtider fungerar, säger Pia Jestin, regional verksamhetsutvecklare, RCC Uppsala Örebro.

Sjukvårdsregionens handlingsplaner för 2018 kommer att publiceras inom kort på cancercentrum.se under Handlingsplaner och redovisningar

Läs mer om Vårdförlopp SVF