Nytt fliksystem i INCA möjliggör direktregistrering från kliniker

Sidan publicerades 19 september 2017

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) har byggt om sin plattform (fliksystem) i INCA. Genom att kirurganmälan har delats upp i 5 olika formulär har även patolog- och radiologkliniker involverats i registerarbetet. De registrerar nu själva sina egna uppgifter till kvalitetsregistret.

Utbildningsinsatser

Workshop - utbildning nytt fliksystemVid införandet av fliksystemet har Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro genomfört en gedigen utbildningsinsats i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. Inrapportörer från kirurg- och onkologkliniker var först ut att lära sig det nya systemet. Samtidigt har RCC utbildat nya inrapportörer från radiolog- och patologkliniker. De första utbildningarna hölls redan december 2016 men under våren 2017 har flera enskilda kliniker fått utbildning av Lena Pettersson, registeradministratör vid RCC Uppsala Örebro. 

Så fungerar registreringen i flikarna

Nytt fliksystem i kolorektalregistret INCAAlla formulär förutom anmälningsformuläret kan sparas direkt i registret. Kirurgkliniker kan skicka påminnelseärenden direkt till radiolog- och patologkliniker via anmälningsformuläret vilket bör öka inrapporteringshastigheten.

-   Efter att registreringen i flikarna har använts i 8 månader saknar några patolog- och radiologkliniker fortfarande inrapportörer och där går kirurgkliniken tillsvidare in och rapporterar, säger Lena Pettersson. Efter en lång startsträcka hoppas vi att höstens registerarbete ska flyta på mer friktionsfritt och med ökad inrapporteringshastighet, fortsätter hon.