Nya dialogmöten genomförs i regionen

Sidan publicerades 6 september 2017

Under hösten kommer processledarna för prostatacancer, njurcancer och urinblåsecancer att genomföra dialogmöten i samtliga regioner/landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen, tillsammans med ansvarig processkoordinator från RCC.

En viktig uppgift för RCC Uppsala Örebro är att samordna arbetet med att utveckla och effektivisera vårdprocesser. Utvecklingsarbete med vårdprocesser som pågår i sjukvårdsregionen drivs av regionala processledare och vårdprocessgrupper med stöd av RCC. Arbetet innebär att beskriva vårdprocesserna och ta fram underlag för förbättringsarbete.

För prostatacancer är det fjärde året i rad som processledare Ove Andrén och ansvarig koordinator vid RCC besöker länssjukhusen för dialog om vårdprocessen för prostatacancer. Benny Holmström och Per-Uno Malmström, processledare för njurcancer respektive urinblåsecancer, håller dialogmöten för första gången. Möten genomförs som ett gemensamt möte för dessa två diagnoser.

På ett dialogmöte på kliniken följer man upp hur det går med införandet av kontaktsjuksköterska, Min vårdplan och rehabiliteringsplan, och hur inrapporteringen till kvalitetsregister och patientöversikt fungerar. Man följer också upp de kvalitetsindikatorer för varje diagnos som finns framtagna och som redovisas i ”Koll på läget”. Stort fokus läggs också på nivåstruktureringen.   Slutligen sammanfattas vad som fungerar bra, vilka förbättringar som gjorts och vilka områden som behöver utvecklas mer framöver.

- Förhoppningen är att länssjukhusen och klinikerna ska känna stöd i sitt fortsatta viktiga förbättringsarbete av vårdprocesserna i cancervården, säger Karin Hellström, processkoordinator vid RCC Uppsala Örebro.