42 miljoner till våra landsting och regioner

Sidan publicerades 24 november 2017

Regeringen har beslutat att betala ut 203 miljoner kronor till alla landsting i Sverige eftersom de har uppfyllt villkoren i 2017 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Landsting/regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion får i denna andra utbetalning av medel dela på nästan 42 miljoner.

Fördelning av medel i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionDen första halvan av årets statsbidrag utbetalades i våras efter att landstingen/regioner skickat in handlingsplaner för 2017 års arbete. Ett av de centrala kraven för att få ta del av den andra halvan av 2017 års statsbidrag är att landstingen/regioner infört de för året 10 nya standardiserade vårdförlopp, genom att minst en patient genomgått varje aktuellt vårdförlopp. Undantag från det kravet görs dock för vissa mer ovanliga cancerformer med väldigt små patientgrupper. 

De tio standardiserade vårdförlopp som infördes under 2017 är

- Analcancer
- Akut lymfatisk leukemi
- Kronisk lymfatisk leukemi
- Livmoderhalscancer (cervix)
- Livmoderkroppscancer (endometrie)
- Njurcancer
- Peniscancer
- Skelett- och mjukdelssarkom
- Sköldkörtelcancer
- Testikelcancer