Extra medel avsatta för att stärka primärvårdens arbete med införandet av SVF

Sidan publicerades 29 maj 2017

Primärvården spelar en nyckelroll i de standardiserade vårdförloppen. Det är ofta i primärvården som ett standardiserat vårdförlopp påbörjas, dvs misstanke om cancer väcks och utredning påbörjas. Staten har avsatt extra medel till samtliga sex RCC för att stärka primärvårdens arbete med införandet av SVF som fördelas av SKL. 1 miljon kronor har utbetalts till RCC Uppsala Örebro för att stödja primärvården i dess arbete med SVF.

Pia Jestin, funktionschef och regional samordnare för SVF vid RCC Uppsala ÖrebroRCC Uppsala Örebro har satsat miljonen på att anställa Karolina Wretbring, projektledare (25%) för att genomföra under året ett regionalt SVF arbete mot primärvården. Hon kommer att arbeta från Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Medlen ska också finansiera olika projekt initierade från primärvården. Samtliga landsting/regioner har lämnat in ansökan med kostnadsförslag till Pia Jestin, funktionschef och regional samordnare för SVF vid RCC Uppsala Örebro, som har beviljat bidrag upp till 100 000 kr per projekt.

- Våra landsting/regioner har kommit olika långt i att sprida SVF-arbetet ut till primärvården. Ett viktigt uppdrag för Karolina är att stödja arbetet i respektive landsting/region utifrån lokala behov och önskemålsäger Pia Jestin

RCC Uppsala Örebro planerar också för en regional inspirationsdag om SVF-arbetet i primärvården senare i höst, där vi bl a kommer att dela goda exempel från primärvårdens arbete med standardiserade vårdförlopp, fortsätter hon.