Regiondag i palliativ vård

Sidan publicerades 19 december 2017

Regiondagens föreläsningar, den 16 november i Västerås, bidrog inte bara till den fortsatta implementeringen av nationella vårdprogrammet för palliativ vård på området smärta och smärtlindring utan gav också en inblick i den palliativa vården och förbättringsarbetet i vår sjukvårdsregion. Dagen som arrangerades av vårdprocessgruppen för palliativ vård och RCC Uppsala Örebro vände sig till vårdpersonalen som arbetar med palliativ vård inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen.

Regiondag palliativ vårdUnder förmiddagens tema som var nationellt vårdprogram var fokus på smärta och smärtlindring. Nyheter i vårdprogrammet inom detta område lyftes fram.

En adekvat smärtanalys, behandlingsstrategi, val av preparat är avgörande för resultatet för patienten. Om behandlingen inte lyckas och alla andra åtgärder är ineffektiva kan palliativ sedering vara ett alternativ, en behandling som sänker patientens vakenhet för att lindra plågsamma symtom som smärta och ångest. Målet är god symtomlindring som inte resulterar i djup medvetandesänkning. ”När döden är nära” är ett nytt kapitel i det nationella vårdprogrammet med underrubriken ”Svåra symtom i livets slutskede” som fokuserar på lindring av outhärdligt lidande och beskriver principerna kring palliativ sedering.

Förmiddagen avlutades med en föreläsning om döendet ur olika sjukdomsperspektiv med Furix-behandling via pump vid hjärtsvikt. Åtta patientfall redovisades där behandlingen har inte bara förlängt livet utan även höjt patienternas livskvalitet. Intravenös kontinuerlig behandling ger mindre biverkningar, större välbefinnande och därmed en ökad trygghet för patienten. 

Regiondag palliativ vårdDagen fortsatte med att representanter för respektive landsting/regioner i det regionala vårdprocessgruppen för palliativ vård redovisade utvecklingsarbetet som de genomfört under sista året och det planerade framtida förbättringsarbetet.

För att inspirera avslutades regiondagen med att lyfta fram tre goda exempel inom den palliativa vården i vår sjukvårdsregion - primärvårdens roll i den allmänna palliativa vården, Skebäcks VC, Region Örebro län, projektet palliativa rådgivningsteamet (PRT) i Västmanland och avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH), Palliativ Centrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.