Johan Ahlgren - ny tillförordnad chef till RCC Uppsala Örebro

Sidan publicerades 5 december 2017

– Äntligen! För mig har det här chefsjobbet varit något jag drömt om ända sedan tiden då RCC hette Regionalt Onkologiskt Centrum. Jag har nu hunnit bygga på mig erfarenheter och kompetenser så att tidpunkten nu känns helt rätt för att ta mig an detta viktiga uppdrag. Eftersom jag jobbat länge med RCC i olika frågor vet jag att den kompetenta personalen och deras kontakter ute på golven i sjukvårdsregionen är en fantastisk tillgång. Jag vet också att vårdprocessgruppernas kompetens och förankring är helt central för att vi ska lyckas med vårt förbättringsarbete. Min roll blir att se till att förutsättningarna för detta komplexa samarbete blir så goda som möjligt. När det gäller vilka svårigheter som ligger i uppdraget måste man väl nämna att vår region består av 7 landsting men det betyder också att RCC-arbetet har en extra stor potential i Uppsala-Örebroregionen, säger Johan Ahlgren, idag verksamhetschef på onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Johan Ahlgren har mångårig erfarenhet som chef och ledare. Han har varit verksamhetschef på onkologiska kliniken vid Gävle sjukhus och sedan vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han är docent i onkologi vid Örebro Universitet och har framför allt arbetat med bröstcancer. Hans samarbete med RCC Uppsala Örebro är mångårigt, bland annat som ledamot i vårdprocessgruppen för bröstcancer. Han har också representerat både Gävleborg och Örebro i RCC:s styrgrupp. Som forskare har han också deltagit i flera projekt som utgått från RCC Uppsala Örebro. Genom åren har han arbetat kliniskt som onkolog i Örebro, Gävle, Uppsala och Falun.

Johan Ahlgren tillträder uppdraget som tillförordnad chef vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro den 1 februari 2018.

Kontakt
Johan Ahlgren 
070 3952314 (tom 2018-01-31)