Ny rapport om kliniska cancerstudier

Sidan publicerades 19 december 2017

År 2016 har det pågått 260 cancerstudier i hälso- och sjukvårdsregionen. De dominerande diagnosområdena har varit blod-/lymfom-, bröst- och mag- och tarmcancer. Det är ungefär lika stor fördelning av studier som finansierades av företag som från akademin. Det visar rapporten som är en sammanställning över pågående cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och som har tagits fram i samverkan mellan Forum Uppsala-Örebro och Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro.

Rapport Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionenRegionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro och Forum Uppsala-Örebro har sammanställt en gemensam rapport över kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Rapporten visar statistik över cancerstudier som pågick under år 2016 vid sjukhus i alla landsting/regioner i sjukvårdsregionen.

Rapporten visar vilka diagnosområden som dominerar och vid vilka landsting/regioner som studierna utförts. Den visar även spridning av studier samt ger information om antal studier som är finansierade av läkemedelsföretag eller av akademin.

Syftet med rapporten är att synliggöra de cancerstudier som bedrivs i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och att få ett mått på hur många cancerstudier som genomförs i sjukvårdsregionen, inom olika diagnosområden och inom respektive landsting/region. Rapporten syftar även till att utgöra ett kunskapsunderlag om pågående klinisk forskning för vårdprocessgrupper, verksamhetschefer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, hos patienter och patientorganisationer liksom för akademi och företag.

För nästa års rapport kommer mer harmoniserade insamlingsprocesser och bättre systemstöd att användas för insamling av uppgifter om pågående studier. Detta med målet att för 2017 kunna samla in data som ytterligare förtydligar bilden av pågående kliniska studier i hälso- och sjukvårdsregionen. Detta arbete samordnas av Forum Uppsala-Örebro. 

Ta del av rapporten