Inspirationsdag kring barn som närstående i cancervården

Sidan publicerades 12 december 2017

Den 15 november var fokus på hur barn och ungdomar påverkas av att en förälder, eller någon annan för dem närstående person, har cancer eller dör av sjukdomen. Förståelse och rätt omhändertagande kan vara avgörande för barnens och ungdomarnas framtida välmående. Det var inspirationsdagens budskap. Dagen bjöd på mycket kunskap och information, och uppfyllde sitt syfte att inspirera till förbättring. Mötet arrangerades av RCC Uppsala Örebro och regionala arbetsgruppen för barn som närstående och vände sig till vårdpersonal som arbetar med cancervård inom barn- och vuxenvården och primärvården.

Inspirationsdag kring barn som närstående i cancervårdenVarje år förlorar 3 500 barn en av sina föräldrar. Att se och ge stöd till barnen till våra cancerpatienter som är på väg att dö eller har dött är väldigt viktigt. Att mista en förälder under barndomen kan ha stora konsekvenser för barn och ungdomar och påverka resten av deras liv.

Det är av stor vikt att stöd, råd och information riktas direkt till barnen och att vården berättar sanning, och förklarar vad som händer. Att bearbeta sorgen över att någon blivit sjuk eller har dött är betydelsefullt. Det är viktig att ta med de kulturella aspekterna vid utformningen av stödet då kulturen kan påverka uppfattningen om hur sorgearbetet ska vara.

Det är inte bara barnen som drabbas men alla medlemmar i familjen som kan hantera sorgen på olika sätt. Familjemedlemmar kan sörja i otakt. Det är viktigt att hjälpa familjen med kommunikation för att stärka deras relationer och skapa ett konstruktivt sätt att hantera känslorna i familjen Då ett barn förlorat en förälder kan det dröja flera år innan sorgen börjar komma till uttryck. Självskador och anorexi förekommer. Riskfaktor för självskada kan vara stor om det är låg familjesammanhållning före eller/och efter dödsfallet.

Deltagarna fick också ta del av teamarbetet på hematologen, Akademiska sjukhuset, med barn som närstående och av barnrättspilotutbildningen som finns i Västmanland och ges av Centrala barnrättsgruppen. Barnrättspiloter utbildas i barnrättsfrågor i syfte att barnen får sina rättigheter tillgodosedda.

Inspirationsdagen avslutades med en föreläsning om hur vårdpersonalen kan använda webbstödet Nära Cancer i sitt stöd av unga närstående. Idag använder 12 000 ungdomar i månaden webben näracancer.se som lanserades 2013. Den innehåller bland annat Forum – där ungdomar kan skriva och prata med varandra om cancer. I Frågor och svar - kan de ställa frågor och få svar av läkare, sjuksköterskor och kuratorer. Snacka – är en vänförmedling till någon i samma situation. Det finns också en blogg och kortfattade fakta om cancer. Under Material och verktyg hittar man olika mallar t ex känslokartan och många andra underlag som vårdpersonalen kan använda för enskilda samtal med ungdomar.

- Utvärderingarna för dagen blev mycket positiva. En väldigt stor del av de 94 deltagarna uppger att de fått inspiration och matnyttiga tips på hur de kan jobba vidare med barn som närstående på sina kliniker. Vi hoppas därför på att kunna göra en ny inspirationsdag 2018, säger Johanna Joneklav, kurator, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.