42 miljoner för SVF till sjukvårdsregionens landsting/regioner

Sidan publicerades 10 april 2017

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har fått 42 miljoner i stimulansmedel för att fortsätta det intensiva arbetet med att implementera standardiserade vårdförlopp under våren 2017. Ytterligare tio standardiserade vårdförlopp kommer att införas.

Varje dag räknas!De tio vårdförloppen är

  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Analcancer
  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Livmoderhalscancer
  • Livmoderkroppscancer
  • Njurcancer
  • Peniscancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Testikelcancer

Samtliga sju landsting/regioner i sjukvårdsregionen har lämnat in handlingsplaner för införande av årets tio SVF som RCC lämnade vidare till regeringen den 15 mars. 

Den första halvan av 2017 års stimulansmedel för SVF har nu betalats ut enligt överenskommelsen som regeringen slöt med SKL i december 2016. Landsting/regioner i Sverige får nu totalt 204 miljoner kronor.

FaktarutaNu måste landsting/regioner genomföra sina handlingsplaner och visa till den 1 november 2017 att de har infört alla tio SVF och nått målen. Först då kan de få ta del av den andra halvan av stimulansmedel som betalas ut i slutet av året. Totalt kommer alla landsting/regioner i Sverige som uppfyllt överenskommelsens krav att få 407 miljoner kronor i medel under 2017. 

– RCC Uppsala Örebro har bra kommunikation och samarbete med cancervårdens landsting/regioner i sjukvårdsregionen och allas arbete visar på bra resultat. Landstingen/regionerna ser positivt på satsningen och ser effekten i vården, säger Pia Jestin, regional verksamhetsutvecklare, RCC Uppsala Örebro.  

Högst fem nya standardiserade vårdförlopp kommer att tas fram under 2017. Dessa planeras att införas under 2018. 

Läs mer om Kommande vårdförlopp 
Till Uppsala-Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner 2017 
Läs mer om vårdförlopp