RCC Uppsala Örebro utvecklar rehabilitering efter bäckencancer

Sidan publicerades 24 oktober 2016

Patienter som har behandlats för cancer i bäckenet ska få bättre möjligheter till god livskvalitet och jämlik rehabilitering. Idag är rehabiliteringen inte tillgänglig på lika villkor för alla patienter. RCC arbetar nu både nationellt och regionalt med att utveckla rehabiliteringen efter bäckencancer.

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion insjuknar årligen ca 4 800 personer i de cancerdiagnoser som oftast genererar bäckenrelaterade besvär och kan komma att behöva någon form av bäckenrehabilitering.

Jessica Nordlander, projektledare– Patienter med bäckencancer får behandling som skapar funktionella problem i kroppen som försämrar deras livskvalitet. Rehabiliteringen är tillgänglig för dessa patienter, men tillgången är olika beroende på var i regionen man bor och vilken cancerdiagnos man har. Den är splittrad och kunskapen om var kompetensen finns är ibland dålig inom vården. Detta gör att alla patienter inte får samma stöd eller ibland ens likvärdig information, säger Jessica Nordlander, projektledare för bäckenrehabiliteringsprojektet och koordinator vid RCC Uppsala Örebro.

I en överenskommelse mellan staten och SKL har man beslutat om en särskild satsning för att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad kring bäckenrehabilitering. I framtiden vill man se cancerrehabiliteringen som en naturlig del i de standardiserade vårdförloppen och i övriga vårdprocesser, så att alla cancerpatienter oavsett var de bor i regionen får tillgång till likvärdig och jämlik cancerrehabilitering utifrån behov.

– I den regionala projektplanen konstaterar vi att vår sjukvårdsregion bör utgå från de befintliga resurser som samordnas utifrån regionens förutsättningar i möjligaste mån. Det är viktigt med samarbete och ett gemensamt arbetssätt för att möta upp rehabiliteringsbehovet på avancerad nivå, säger Jessica Nordlander. Omhändertagandet ska inte bero på vem patienten träffar och vilket sjukhus hen är på, fortsätter Jessica.

Hon menar att vi måste kartlägga och samla kompentenserna som finns, skapa nätverk och samarbeten som kommer att utveckla rehabiliteringsarbetet på sikt.

En modell har arbetats fram för att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancer. I modellen har befintliga resurser använts över klinik- och landstingsgränser, utan att resurserna fysiskt styrs om till en central plats i regionen.

Ett beslut är taget i Samverkansnämnden i Uppsala Örebro sjukvårdsregion om att regionen ska gemensamt utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering vid cancer under 2016. En nationell rapport ska presenteras december 2016. Det regionala arbetet kommer att löpa på under 2017.

Kontaktpersoner RCC Uppsala Örebro
Jessica Nordlander, projektledare
Cecilia Arving, projektkoordinator

Regional projektplan – Bäckenrehabilitering vid cancer

Läs mer om rehabilitering i Uppsala-Örebroregionen