Ny årsrapport från lungcancerregistret

Sidan publicerades 30 november 2016

Enligt det nyligen införda standardiserade vårdförloppet för lungcancer ska det ta högst 29 dagar från det att remissen har anlänt till dess att behandlingsbeslut fattas. År 2015 uppnåddes detta mål nationellt för 44% av patienterna. Mediantiden var 35 dagar med stora skillnader mellan sjukhusen i landet, 20 till 57 dagar. Detta innebär förstås också att för hälften av patienterna tar det längre tid än dessa dagar. Detta visar bland annat årsrapporten från nationella lungcancerregistret (NLCR) 2015.

Figur 101, årsrapporten från NLCR 2015Mellan år 2002 och 2015 har det inte skett någon förbättring av ledtider. Dock har det under denna tidsperiod införts flera nya diagnostiska metoder som har förbättrat utredningen och gett ett bättre underlag för behandlingsbeslut. Bland annat har undersökning med PET/CT successivt ökat, något som är helt i linje med de nationella riktlinjerna för lungcancer som förordar denna undersökning inför alla behandlingar som syftar till att bota patienten.

- Detta har medfört att utredningarna idag är mer komplicerade och tar längre tid, vilket gör att en oförändrad tidsåtgång innan behandlingsbeslut i själva verket innebär att processen har effektiviserats. Men även om effektiviseringar har gjorts så är väntetiderna för patienter med lungcancer idag generellt sett för långa, säger Gunnar Wagenius, onkolog, ordförande och registerhållare för NLCR.

Han menar att i och med satsningen på standardiserade vårdförlopp, som för lungcancers del startade våren 2016, är det nu stor fokus på ledtider och det är av största vikt att utveckla detta område.

Läs mer i årsrapporten från NLCR 2015