Regionala rapporter från NPCR publicerade

Sidan publicerades 27 maj 2016

Nu är regionala rapporter för diagnosår 2015 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) publicerade på respektive regional webb.

Regional rapport Denna återkoppling till inrapporterande kliniker kommer drygt tre månader tidigare än i fjol och tidigare år. Anledningen till att endast de regionala rapporterna publiceras nu är att inrapporteringen från vissa privaturologer i Stockholm släpar efter, vilket innebär att Stockholm enbart hade 73 procents täckningsgrad för diagnostikformuläret. Det innebär att nationella jämförelser kan bli missvisande och därför kommer den nationella rapporten att publiceras i september efter att data kompletterats.

Som vanligt kommenterar de regionala processledarna sin regions resultat redovisade i Koll på läget. Nytt för i år är att Koll på läget också redovisas för utredning och behandling utförd på onkologklinikerna. 

Till respektive årsrapport

Norra regionen - Årsrapport Nationella prostatacancerregistret

Stockholm Gotland - Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Södra regionen - Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Sydöstra regionen - Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Uppsala Örebro - Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Västra regionen - Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Rapporterna hittar du också på npcr.se