Regional baslinjemätning för ytterligare sju SVF

Sidan publicerades 9 maj 2016

RCC Uppsala Örebro tagit fram en baslinjemätning för ytterligare sju cancerdiagnoser – gallvägscancer inklusive gallblåsa, hjärntumörer, hudmelanom, levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer, myelom, äggstockscancer och pankreascancer för att stödja det regionala arbetet med införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2016.

Baslinjemätning myelomSVF-satsningen innebär att diagnosspecifika vårdförlopp ska mätas och följas upp enligt definierade tidpunkter i vårdförloppet, från remissbeslut vid välgrundad misstanke om cancer till start av behandling.

Baslinjemätningen som innehåller diagnos- och landstingsspecifika kvalitetsregisterunderlag ger en översikt genom att presentera vilken väntetidsinformation som finns tillgänglig i kvalitetsregistren jämfört med de mätpunkter som efterfrågas för uppföljningen av SVF, och antal fall och aktuella väntetider i respektive landsting/region.  

Kvalitetsregistren innehåller inte alla efterfrågade mätpunkter och sammanställningen tydliggör vilka mätpunkter (ledtider) i vårdförloppen som saknas i respektive kvalitetsregister och visar att kvalitetsregistren inte är tillräckliga för uppföljning av samtliga mätpunkter i SVF. 

Baslinjemätningarna för ovanstående diagnoser redovisas per diagnos och finns samlade i ett dokument, Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen - Ledtider ur regionala kvalitetsregister (februari – april 2016) men resp baslinjemätning finns även under resp Cancerdiagnos/Vårdförlopp.

RCC Uppsala Örebro kommer att fortsätta att ta fram nya baslinjemätningar vartefter SVF för ytterligare cancerdiagnoser blir fastställda av SKL:s beslutsgrupp. 

Läs mer och se tidigare framtagna baslinjemätningar