Kampanj om sunda solvanor

Sidan publicerades 9 maj 2016

Barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen genomför en kampanj om sunda solvanor under maj och juni. Kampanjen riktar sig till småbarnsföräldrar och handlar om att uppmärksamma riskerna med solstrålningen under sommaren.

Sunda Solvanor Uppsala ÖrebroMalignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. En betydande riskfaktor är att som barn bränna sig i solen. Barnen måste skyddas för att de har känslig hud och bränner sig mycket lättare än vuxna. Att sola sunt som barn kan förebygga framtida hudcancer. Barn och föräldrar är därför den viktigaste målgruppen i kampanjen Sunda Solvanor. 

Kampanjens två viktiga budskap är att skydda barn med skugga, kläder och kräm och att undvika solen mellan klockan elva och tre. Barnhälsovården har nu en möjlighet att vid möte med föräldrar och barn påverka deras beteenden och vägleda de till hälsosamma levnadsvanor.

Familjer som besöker sin barnavårdscentral (BVC) under kampanjen Sunda Solvanor kommer att få en kylskåpsmagnet som visar hur man bäst skyddar sig mot solen. Sjuksköterskor inom barnhälsovården har fått information, material och handledning inför mötet med föräldrar och barn.

Kampanjen pågår samtidigt i hela Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen.

- Sunda Solvanor är ett framgångsrikt projekt som provats, utvärderats och implementerats i Västra- och Sydöstra sjukvårdsregionen. Nu sprids detta projekt till vår region och är spridd i nästan hela landet. Hittills har man sett att det finns ett stort intresse för kunskap om sunda solvanor bland föräldrarna och sjuksköterskorna på BVC som tycker att de fått ett material som förstärker deras muntliga budskap. Kylskåpsmagneten är en bra påminnelse om sunda solvanor och förhoppningsvis uppmärksammar även de lite äldre barnen dessa. Vi hoppas att föräldrarna blir bättre på att skydda sina barn och sig själva från solen. Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi i norden är i behov av solen för att bilda D-vitamin. Men det gäller att undvika solen under de ”farligaste” timmarna 11.00-15.00, säger Margaretha Magnusson, vårdutvecklare vid barnhälsovårdens länsavdelning i Uppsala läns landsting. 

Läs mer

1177 - Sunda solvanor

1177 - Solråd för barn 

Sunda Solvanor Uppsala Örebro