Goda exempel från Värmland

Sidan publicerades 18 januari 2016

Med hjälp av de standardiserade vårdförloppen har öron- näsa- halskliniken i Värmland börjat få ner ledtiderna. Höstens start för samarbete över klinikgränser och införande av koordinator och obokade tider har redan gett resultat.

– Vi har infört två fasta mottagningspass per vecka, med sex till sju lediga tider för de patienter som ska utredas, så väntetiden från det att vi får remissen från primärvården till första besöket på vår klinik är numer maximalt fem dagar, men ofta mycket kortare än så, säger Peter Stenbom.
Läs hela artikeln om kortare ledtider i Värmland