Fysisk träning – en del av cancerbehandlingen

Sidan publicerades 11 januari 2016

En svensk studie undersöker hur fysisk träning kan användas för att bland annat minska fatigue (trötthet) och förbättra cancerpatientens livskvalitet. Studien är en del av den internationella studien (Phys-Can) som undersöker om och hur fysisk träning påverkar cancersjukdomen. De 600 svenska cancerpatienter som ingår i studien har bröst-, prostata- och tarmcancer.

Var och en av patienterna får ett individuellt program som anpassas efter dagsformen samtidigt som de får sin medicinska behandling. Efter att patienterna har tränat i ett halvår på gymmet kommer de att följas upp under tio år för att se om risken för återfall minskar, om den mentala och fysiska styrkan ökar, men framför allt om den tunga trötthet som så många drabbas av, fatigue, kan bemästras. Studien leds av professor Karin Nordin vid Uppsala universitet.

Hittills har man sett att patienterna blir starkare, har ökat välbefinnande och får bättre kondition. Patienterna känner också att de själva har möjlighet att påverka sin sjukdom. Deras upplevelse är positiv och de får något annat att tänka på.

Manhoppas att studien kommer att ge kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet under cancerbehandlingen och hur det skulle kunna fungera i den kliniska verksamheten.

Läs mer om Phys-Can

Läs mera på Ekot, Sveriges Radio