Ny utbildning - Klinisk forskning och prövning i praktiken

Sidan publicerades 22 februari 2016

Uppdragsutbildningen - Klinisk forskning och prövning i praktiken (15 HP) vid Örebro universitet startar HT-2016 och avslutas VT-2017.

Kursen är riktad till de som arbetar inom hälso- och sjukvården och som vill öka sina kunskaper kring kliniska studier och Good Clinical Practice (GCP).

Kursens syfte är att de studerande ska tillägna sig kunskaper inom forskningsetiska principer och vetenskaplig metodik samt statistik. Att utifrån dessa kunskaper om den vetenskapliga processen, kunna medverka till att forskningsprojekt och kliniska studier utförs enligt gällande lagar, riktlinjer och GCP standard. På så sätt garanteras deltagande forskningspersoners integritet och säkerhet samt forskningsdata och studier av hög kvalitet.

Målgruppen är i första hand personal anställd inom hälso- och sjukvården inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Mera information om kursen hittar du i Inbjudan