Råd som sänker cancerrisken

Sidan publicerades 1 februari 2016

Kvinnor som äter mycket frukt och grönt, drar ner på rött kött, motionerar regelbundet och undviker övervikt kan kraftigt sänka risken för att insjukna i bröstcancer.

Det visar en studie med 32 000 medelålders- och äldre kvinnor i Uppsala och Västmanlands län. Resultaten som publiceras i tidskriften International Journal of Cancer visar att de internationella rekommendationerna för att förebygga cancer verkligen fungerar.

1997 besvarade kvinnorna en omfattande kost-, hälso- och livsstilsenkät i studien. Med hjälp av en poängskala i sju punkter har forskarna utifrån kvinnornas svar kunnat se i vilken mån de levde upp till ett antal internationella rekommendationer för att förebygga cancer.

Under de 15 år som kvinnorna följdes upp efter att ha besvarat enkäten insjuknade 1 388 (ca 4,5 %) i bröstcancer. Andelen som insjuknade i bröstcancer var dubbelt så hög bland kvinnorna som hade fått högst ett par poäng på den sjugradiga skalan över mat- och livsstilsfaktorer som skyddar mot cancer jämfört med bland kvinnorna som hade sex eller sju poäng på skalan.

Läs hela artikeln

Läs de sju råden som sänker cancerrisken