Mer behandling kan hjälpa prostatapatienter

Sidan publicerades 11 augusti 2016

I dag får de flesta män med mycket avancerad prostatacancer enbart hormonell behandling för att bromsa sjukdomen. Men en ny svensk studie pekar på att risken att dö kan minska med strålbehandling eller operation.

Studien visar stora skillnader

Pär Stattin och hans kolleger har nu, med stöd av bland annat Cancerfonden, jämfört resultat från de olika landstingen i Sverige för att följa upp hur det går för män med mycket avancerad prostatacancer.

Studien visar att det var stora skillnader när det gäller hur många i den här gruppen patienter som fick så kallad radikalbehandling, det vill säga strålning eller operation. Den visar också att män som behandlats på enheter med högst andel radikal behandling – oftast strålbehandling – hade hälften så hög risk att dö, jämfört med dem som vårdats på enheter där få män fick sådan behandling.

Studien visade också att de enheter som gav radikalbehandling i högst utsträckning var mer noggranna i sin utredning, vilket också kan ha betydelse för överlevnaden.

Läs hela artikeln på Cancerfondens webb

Läs pressmeddelandet på umu.se