Svenska kvalitetsregister slår hål på larmrapporter

Sidan publicerades 21 april 2016

Många larmrapporter grundar sig på litet studieunderlag där risken för slumpfynd är stor och hänsyn inte tagits till möjliga förväxlingsfaktorer. Register med stora studiepopulationer minskar risken för falska larm, visar en medicinsk kommentar i Läkartidningen som ger tre exempel på samband som starkt kan ifrågasättas efter det att resultaten i den ursprungliga studien inte kunnat replikeras i studier baserade på svenska kvalitetsregister i kombination med andra register.

Pär Stattin, överläkare, professor, urologi, Akademiska sjukhuset; Uppsala universitet; institutionen för kirurgi och perioperativa vetenskaper, urologi och andrologi, Umeå universitetForskare och journalister har ett intresse att synliggöra viktiga forskningsresultat om potentiella riskfaktorer för sjukdom och publicerar artiklar i dagspressen. Men sambanden måste granskas kritiskt eftersom de kan bero på slumpen, framför allt om studien är liten, och ibland kan förväxlingsfaktorer förklara det observerade sambandet.

Några nyligen publicerade artiklar med efterföljande försök till replikation illustrerar i artikeln värdet av svenska kvalitetsregister som i kombination med andra sjukvårdsregister utgör en unik resurs för att studera ovanliga biverkningar av läkemedelsbehandling. Registren är mycket stora och det finns noggrann information om sjukdomskarakteristika, behandling och möjliga förväxlingsfaktorer.

- Med hjälp av kvalitetsregister kan potentiella samband granskas och förhastade slutsatser ifrågasättas eller avskrivas, och bruset av falska larm minskas, säger Pär Stattin, professor, överläkare vid Urologkliniken Akademiska sjukhuset som skrivit artikeln i Läkartidningen.

Läs hela artikeln