RCC Uppsala Örebro ska stödja och samordna den nationella cancerportalen

Sidan publicerades 14 september 2015

RCC i samverkan har gett RCC Uppsala Örebro uppdraget av att stödja och samordna uppbyggnaden av den nya nationella cancerportalen som inte bara kommer att stärka forskningssamverkan mellan vården, akademin och läkemedelsindustrin men även ge cancerforskningen tillgång till unika data. En nationell samordningsfunktion ska inrättas för att genomföra arbetet.

Cancerportalen ska fånga upp för vården och forskningen värdefull information som är mer omfattande än den i dagens kvalitetsregister. Portalen ska registrera data om uppföljning av andra behandlingar än kirurgi med både kliniska data och information om biologiskt material. Tillgången till dessa unika data kommer att göra större tvärvetenskapliga multicenterstudier möjliga.

Hittills har arbetet med cancerportalen grundats på ett pilotprojekt för lungcancer där man under två år utvecklat metodik för uppföljning av kliniska parametrar och molekylärpatologi för en undergrupp av lungcancerpatienter. Dessa världsunika data kommer att vara av stort värde för framtida forskning på lungcancerområdet. Projektet kartlade också vilka organisatoriska och administrativa hinder måste övervinas vid införandet av en cancerportal.

Redan under hösten 2015 kommer samtliga kliniker som behandlar lungcancer att uppmanas att ansluta sig och rapportera in data till cancerportalen.

Arbetet med lungcancerprojektet har drivits av Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Föreningen för svensk molekylärpatologi, i samarbete med RCC i samverkan och läkemedelsindustrin.

Förhoppningen är att en fortsatt utbyggnad av cancerportalen till att omfatta flera tumörformer sker så snart som möjligt.

– Uppbyggnaden av den nationella cancerportalen är ett viktigt arbete som kommer att skapa en stark miljö för cancerforskningen i Sverige och det glädjer oss att vi fått förtroendet att ansvara för samordningen, säger Lars Holmberg, verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Anna PedersenDen nationella samordningsfunktionen ska innehas av Anna Pedersen, nu projektledare vid Regionalt biobankscentrum (RBC)/Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro.

– Det är en spännande utmaning att vara med och skapa unika förutsättningar för cancerforskningen i Sverige. Inledningsvis är det viktigt att ta fram olika riktlinjer och generella ramverk samt att skapa en organisation för det fortsatta arbetet med portalen. Att samverka med nationella arbetsgruppen för klinisk cancerforskning, nationella vårdprogramgrupper och biobanksverksamheten är också viktigt för det fortsatta arbetet, säger Anna Pedersen, blivande projektledare för den nationella cancerportalen.

Annas Pedersen är specialistsjuksköterska inom onkologisk vård och har arbetat vid RCC/RBC Uppsala Örebro med att bl a utveckla en studieservice för kliniska prövningar, nätverk för forskningssjuksköterskor och strukturer för samarbete med universitet/högskolor i Uppsala-Örebroregionen. Anna har även stor erfarenhet av biobanksfrågor. 

Läs mer - Nationell forskningsportal ger världsunika förutsättningar och data