Läkemedelsregimer Uppsala Örebro på nya webben

Sidan publicerades 9 september 2015

Uppsala-Örebroregionens läkemedelsregimer, flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, syftar till att vara ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar. Läkemedelsregimerna finns också på den nya webben och du hittar dessa under rubriken Cancerdiagnoser.

Arbetet med det nationella regimbiblioteket pågår och de regionala regimerna kommer att successivt ersättas av nationella regimer vartefter de är klara och publicerade i det nationella regimbiblioteket. Under en begränsad tid kommer det att finnas cancerdiagnoser som har tillgång till läkemedelsregimer som är utarbetade både regionalt och nationellt (nationella regimbiblioteket). I de regionala regimerna finns antiemetikarekommendationer inlagda, med förslag på dosering före och under kur, men även förslag på scheman efter kur. I de nationella regimerna finns angivet att antiemetika ska ges, men i övrigt inget om val av preparat och dosering före, under och efter kur. Detta beror i huvudsak på skillnader nationellt hur antiemetika ordineras och används, och regionala eller lokala beslut och rekommendationer får utarbetas för lämpliga antiemetikaregimer. De redan befintliga rekommendationerna regionalt kan naturligtvis appliceras på de nationella regimerna.

Läs mer om Läkemedelsregimer Uppsala-Örebroregionen

Läs mer om Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel