Nyheter

Samverkan
Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR, Nationella prostatacancerregistret får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet.

Mellansverige
Uppdragsutbildning kontaktsjuksköterska klar i Örebro

Nu kan även Örebro Universitet erbjuda uppdragsutbildning "Kontaktsjuksköterska i cancervården", 7,5 HP. Kursen startar den 25 januari 2016.

Mellansverige
RCC Uppsala Örebro ska stödja och samordna den nationella cancerportalen

RCC i samverkan har gett RCC Uppsala Örebro uppdraget av att stödja och samordna uppbyggnaden av den nya nationella cancerportalen som inte bara kommer att stärka forskningssamverkan mellan vården, akademin och läkemedelsindustrin men även ge cancerforskningen tillgång till unika data. En nationell samordningsfunktion ska inrättas för att genomföra arbetet.

Samverkan
Vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer har nu fastställts och publicerats. Det är det första i sitt slag i Sverige och omfattar tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Mellansverige
Nya regionala tillämpningar av nationella vårdprogrammet för bröstcancer

Regionala tillämpningar av nationella vårdprogrammet för bröstcancer för Uppsala-Örebroregionen är utarbetade av en regional arbetsgrupp (Leif Bergkvist, Johan Ahlgren och Elisabeth Rados) på uppdrag av den regionala vårdprocessgruppen för bröstcancer.

Mellansverige
Läkemedelsregimer Uppsala Örebro på nya webben

Uppsala-Örebroregionens läkemedelsregimer, flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, syftar till att vara ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar. Läkemedelsregimerna finns också på den nya webben och du hittar dessa under rubriken Cancerdiagnoser.

Samverkan
Standardiserade vårdförlopp på 1177 Vårdguiden

På uppdrag av SKL och Inera startar SLL Invånartjänster inom kort arbetet med att utveckla och uppdatera informationen om standardiserade vårdförlopp via 1177 Vårdguiden.

Samverkan
Nytt vårdprogram för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet inom sjukdomsgruppen NET – neuroendokrina tumörer – har nu fastställts och publicerats.

Samverkan
Mammografi blir gratis i alla landsting 2016

Regeringen aviserar idag att den kommande budgetpropositionen innehåller en satsning med 207 miljoner kronor per år för att screening med mammografi ska bli avgiftsfri. Beslutet ska gälla från den 1 juli 2016 och berör alla kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting.