Västmanland inför standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 2 oktober 2015

Landstinget Västmanland har den 1 oktober 2015 infört standardiserade vårdförlopp (SVF) för att korta väntetiderna i cancervården.

Genom att införa SVF i cancervården ska tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling göras så kort som möjligt. Förberedelserna för att införa SVF i Västmanland har pågått sedan vintern 2015. Det finns en handlingsplan som beskriver hur standardiserade vårdförlopp ska införas. Det finns även arbetsgrupper för varje cancerdiagnos och en grupp som arbetar med att kunna mäta ledtider i den elektroniska journalen. Arbetsgrupperna har haft olika förutsättningar i sitt arbete och införandet av SVF är det en stor utmaning för en del av sjukvården i länet. De föreslagna åtgärderna ska komma tillrätta med väntetiderna, bland annat genom att införa nya arbetssätt och koordinatorer som bokar tider och ser till att vårdförloppen följs. 

Ett standardiserat vårdförlopp startar med en välgrundad misstanke om cancer. Vårdförloppet beskriver kriterierna för välgrundad misstanke, vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos, fatta beslut om behandling och de maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Tiden varierar beroende på cancerdiagnos och behandling.

De första fem vårdförlopp som införs är akut myeloisk leukemi (blodcancer), prostatacancer, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och övre urinvägar. Ytterliggare tio standardiserade vårdförlopp tas fram under 2015 för införande under 2016.

Införandet av SVF syftar till att minska väntetider, minska regionala skillnader, höja kvalitén på cancervården och få nöjdare patienter.

Läs mer om standardiserade vårdförlopp