Regional baslinjemätning för ytterligare fyra SVF

Sidan publicerades 16 november 2015

För att stödja det regionala arbetet med införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) har RCC Uppsala Örebro tagit fram en baslinjemätning för ytterligare fyra cancerdiagnoser – bröstcancer, lungcancer, lymfom, tjock- och ändtarmscancer som ska införas under 2016.

Regional baslinjemätningSVF-satsningen innebär att diagnosspecifika vårdförlopp ska mätas och följas upp enligt definierade tidpunkter i vårdförloppet, från remissbeslut vid välgrundad misstanke om cancer till start av behandling.

Baslinjemätningen som innehåller diagnos- och landstingsspecifika kvalitetsregisterunderlag ger en översikt genom att presentera vilken väntetidsinformation som finns tillgänglig i kvalitetsregistren jämfört med de mätpunkter som efterfrågas för uppföljningen av SVF, och antal fall och aktuella väntetider i respektive landsting/region. Baslinjemätningen redovisas per diagnos uppdelat på landsting/regioner. 

Kvalitetsregistren innehåller inte alla efterfrågade mätpunkter och sammanställningen tydliggör vilka mätpunkter (ledtider) i vårdförloppen som saknas i respektive kvalitetsregister och visar att kvalitetsregistren inte är tillräckliga för uppföljning av samtliga mätpunkter i SVF. 

RCC Uppsala Örebro kommer att fortsätta att ta fram nya baslinjemätningar vartefter SVF för ytterligare cancerdiagnoser blir fastställda av SKL:s beslutsgrupp. 

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp i Uppsala-Örebroregionen - Ledtider ur regionala kvalitetsregister (november 2015)

Tidigare framtagen regional baslinjemätning (mars 2015)

Läs mer om standardiserade vårdförlopp