Landstingen redovisar sitt arbete med SVF

Sidan publicerades 3 november 2015

Uppsala Örebro sjukvårdregionens uppföljningar av handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården har inlämnats till Socialdepartementet.

Samtliga landsting/regioner i Uppsala-Örebroregionen har i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKL beslutat att införa SVF och tagit fram handlingsplaner för hur man avser att införa standardiserade vårdförlopp för de fem första diagnoserna, AML, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.

För att landstingen/regioner ska få ta del av medel som fördelas i november 2015 måste de lämna in en redovisning senast den 1 november för hur de har arbetat i enlighet med sina handlingsplaner som lämnades in under våren 2015. Rapporterna redovisar bland annat genomfört arbete, insatta åtgärder och resultat.

RCC Uppsala Örebro har publicerat en sammanställning av dessa rapporter ”Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården” på RCC Uppsala Örebros hemsida.

Läs mer om standardiserade vårdförlopp