Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering – hur går implementeringen?

Sidan publicerades 17 november 2015

Torsdagen den 22 oktober 2015 anordnade Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi/ Fysioterapeuterna i samarbete med bland annat representanter från RCC Uppsala Örebro och RCC Stockholm Gotland ett symposium på temat implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Fysioterapi 2015Symposiet anordnades under Fysioterapi 2015 på Stockholm Waterfront Congress Center, Fysioterapeuternas nationella konferens som hålls vart annat år.

Jessica Nordlander gav en kort introduktion av ämnet innan Pia Mickols tog vid och berättade om innehållet i vårdprogrammet. Hanna Ekman beskrev sedan hur patienterna i hennes upptagningsområde i Region Skåne får tillgång till rätt nivå av cancerrehabilitering. Hon gav även exempel på hur bedömning och uppföljning av rehabiliteringsbehov kan se ut.

Från vänster Eva Eliasson, Hanna Ekman, Pia Mickols och Jessica NordlanderSom avslutning pratade Eva Eliasson om förutsättningar för att implementeringsarbete ska vara lyckosamt, dels för patienten men även för klinikern och organisationen. Hon återgav sammanfattningsvis hur långt man kommit i processen vad gäller cancerrehabilitering i landstinget Värmland.

Symposiet var välbesökt, publiken deltog aktivt och kom med frågor och reflektioner under sessionen.

Sammanfattat av Jessica Nordlander.

Till Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi/ Fysioterapeuterna

Presentationer

Moderator

Jessica Nordlander, Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi/Fysioterapeuterna samt koordinator, RCC Uppsala Örebro
Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering hur går implementeringen? 

Föreläsare      

Pia Mickols, Processledare, RCC Stockholm Gotland
Cancerrehabilitering                             

Hanna Ekman, Rehabiliteringskoordinator, Centralsjukhuset Kristianstad
Cancerrehabilitering – Integrerad del i cancervården

Eva Eliasson, Processledare, RCC Uppsala Örebro
Hur blir det möjligt?