Cancerrehabilitering i regionen under utredning

Sidan publicerades 20 november 2015

Cecilia Arving, sjuksköterska, forskare och lektor vid Uppsala universitet har av RCC Uppsala Örebro fått i uppdrag att utreda behovet av avancerad rehabilitering inom cancervården i Uppsala-Örebroregionen. Hon ska även utreda om det finns vinster för cancervården med en nivåstrukturering kring vissa rehabiliteringsåtgärder.

Cecilia ArvingOrganisation av cancerrehabilitering skiljer sig åt i regionens respektive landsting. Antingen finns det klinikansluten rehabiliteringspersonal eller möjlighet till konsultation, eller remittering till rehabiliteringsprofessionen. Vissa landsting saknar helt möjlighet till rehabilitering på avancerad nivå. Sjukvårdsregionen kan inte under rådande omständigheter erbjuda cancerpatienterna en jämlik och god cancerrehabilitering enligt det uppsatta målet i det nationella vårdprogrammet.

Utredningen har för avsikt att besvara frågor som vilken typ av rehabiliteringsbehov finns på avancerad och mycket avancerad nivå och hur stor är patientgruppen, hur behovet tillgodoses idag och hur skiljer sig vår region från övriga regioner i Sverige. Hur stor är behovet och underlaget för regional samverkan kring denna patientgrupp ska också utforskas.

- Målet är att cancerrehabiliteringen på de olika nivåerna ska ingå som en självklar del i de standardiserade vårdförloppen, så att cancerpatienter och deras anhöriga, oavsett var i regionen de bor, får tillgång till likvärdig och jämlik cancerrehabilitering, säger Cecilia Arving.

Cecilia kommer under våren 2016 att genomföra undersökningar i form av intervjuer och enkäter riktade till processledare vid RCC Uppsala Örebro, respektive cancerråd i regionen och representanter för respektive landsting i vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering.

Läs mer