Utbildning för kontaktsjuksköterska anordnas i Uppsala-Örebroregionen

Sidan publicerades 5 mars 2015

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården med ett definierat uppdrag. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget och verka i cancervårdens processorienterade arbetsform. Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka regionalt cancercentrum. 

Inom Uppsala-Örebroregionen kommer utbuds-/uppdragsutbildning att anordnas för kontaktsjuksköterskor i cancervård vid fyra lärosäten; Falun, Karlstad, Örebro och Uppsala, och kursen kommer att ha likadana kursplaner och upplägg.