Landstingens handlingsplaner inlämnade

Sidan publicerades 18 mars 2015

Enligt avtalet mellan regeringen och SKL ska landstingen i Uppsala-Örebroregionen lämna in en handlingsplan som beskriver hur man avser att införa standardiserade vårdförlopp för de fem första diagnoserna, AML, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.

RCC Uppsala Örebro har nu överlämnat handlingsplanerna till Socialdepartementet och publicerad handlingsplanerna för standardiserade vårdförlopp i ett dokument med sammanfattande kommentar från RCC.