Regiondag i palliativ vård 2015 - Redskap i palliativ vård

Sidan publicerades 13 maj 2015

Torsdagen den 7 maj anordnade vårdprocessgruppen för palliativ vård regiondag på Aros Congresscenter i Västerås. Dagen var välbesökt, totalt 110 personer var anmälda och regionens alla län var representerade. Vårdpersonal från både kommun och landsting, chefer och politiker fick ta del av ett blandat program där den röda tråden var Redskap i palliativ vård.

Gunilla LVårdprocessgruppens representanter från Västmanland, Margareta Randen och Agneta Holtz, hälsade deltagarna välkomna. Efter det höll vårdprocessgruppens processledare, Gunilla Lundquist, en kort information om RCC, vårdprocessgruppens uppdrag och de palliativa råden i regionen.

Efter det fick vi en genomgång av Svenska palliativregistret och hur det ser ut i vår region just nu. Monica Eriksson och Inger Malmesjö, registeransvarig i vårdprocessgruppen, stod för presentationen. Först gick man igenom täckningsgraden för respektive län, sedan gjordes specifika nedslag för två av sju kvalitetsindikatorer som är framtagna för den palliativa vården nämligen dokumenterade brytpunktsamtal och smärtskattning.

Innan lunch fick vi en snabb uppdatering kring revideringen av det Nationella vårdprogrammet i Palliativ vård. Förhoppningen är att vårdprogrammet kan gå ut på remissrunda ett under hösten 2015. En av nyheterna är att det inte kommer tryckas upp någon pappersvariant av vårdprogrammet, utan det kommer finnas digitalt för nedladdning – något som förhoppningsvis gör att man i framtiden kan göra mindre uppdateringar oftare istället för att vänta på större revideringsarbeten som sker mer sällan.

Efter lunch presenterade Anette Duarte från Palliativt Utvecklingscentrum i Lund den kommande Nationella vårdplanen i palliativ vård (NVP). En pilot har genomförts på Danderyds sjukhus i Stockholm och under hösten kommer en betaversion testas i större skala på fler håll i landet. Förhoppningen är att den färdiga vårdplanen är redo att släppas under våren 2016. Positiva reaktioner hördes från fler håll i publiken och användningsområdena för NVP kommer troligtvis sträcka sig över hela den palliativa vårdkedjan.bild 2Efter fikat fick vi lyssna till en förläsning som stämde till eftertanke hos publiken. Peter Jacobsson, ST-läkare på Onkologkliniken i Karlstad, pratade på temat ”Hellre en frisk som mår dåligt än en sjuk som mår bra, eller? – en föreläsning om palliativ vård med fokus på måendet och våga låta dö”. I utvärderingen nämndes återkommande att Peters föreläsning var väldigt tänkvärd.

Som avslutning på dagen fick vi höra Magdalena Johansson, MAS i Kungsör, berätta om hur man lyckats göra den största förbättringen i Sverige utifrån resultaten som presenterades i Svenska palliativregistrets årsrapport för 2014. En inspirerande föreläsning som gav ytterligare motivation att gå hem och fortsätta det påbörjade förbättringsarbetet kring den palliativa vården som pågår runt om i vår region!

Några kommentarer rörande dagen hämtade från utvärderingarna:

”Bra program med varierat innehåll, bra mix av föreläsare och inriktningar”

”Trevlig blandning av människor och professioner bland deltagarna”

”Bra med återkommande pauser som gav möjlighet till att knyta nya kontakter”

”Roligt att ta del av det engagerande arbete som pågår i regionen. Inspirerande och gott om ”take-home-messages” till min egen verksamhet”

Utöver detta fick vi in flera bra förslag på förbättringar och på möjliga teman inför nästa regiondag som planeras till 2017 – vi ses då!

Sammanfattat av Jessica Nordlander, Koordinator för palliativ vård vid RCC Uppsala Örebro