Nyheter

Mellansverige
Kommande uppdateringar och rättelser i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Samverkan
Förbokade tider och koordinator halverade väntetiden på ÖNH-kliniken i Borås

På många håll pågår ett intensivt arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp. På Öron- näs- och halskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus är systemet redan i gång. Väntetiden från remissankomst till behandlingsbeslut har halverats.

Samverkan
Kommande uppdateringar och rättelser i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Samverkan
Landstingen och företaget delar risk och kostnad för Zytiga

Från den 1 juni ingår prostatacancerläkemedlet Zytiga (abirateron) i läkemedelsförmånen. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat efter en tids förberedelser och överläggningar mellan landsting/regioner, TLV och företaget Janssen-Cilag AB.

Mellansverige
Uppsalaforskare presenterar nya rön angående kvaliteten på vården i livets slut för äldre patienter med cancer

I gårdagens upplaga av Uppsala Nya Tidning finns en intervju publicerad med forskaren och ST-läkaren vid Akademiska sjukhuset Magnus Lindskog, där han beskriver den studie han gjort tillsammans med kollegor från Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Artikeln belyser skillnader mellan äldre och yngre patienter som dör till följd av cancersjukdom, vad gäller kvaliteten på vården under den sista levnadsveckan.

Mellansverige
Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

Hälften av alla patientstudier på Akademiska sjukhuset berör cancer. Just nu pågår cirka hundra kliniska studier, bland annat nya behandlingar med biologiska läkemedel vid lymfom och malignt melanom.

Samverkan
Lättare hitta statistik om gynekologisk cancer

Nu är det enklare att hitta lättillgänglig statistik om gynekologiska cancersjukdomar på webben. Statistiken är hämtad ur nationella kvalitetsregistret och har tagits fram i samarbete med patientorganisationerna Gynsam och Nätverket mot gynekologisk cancer.

Mellansverige
Regiondag i palliativ vård 2015 - Redskap i palliativ vård

Torsdagen den 7 maj anordnade vårdprocessgruppen för palliativ vård regiondag på Aros Congresscenter i Västerås. Dagen var välbesökt, totalt 110 personer var anmälda och regionens alla län var representerade. Vårdpersonal från både kommun och landsting, chefer och politiker fick ta del av ett blandat program där den röda tråden var Redskap i palliativ vård.

Mellansverige
Gör ditt cellprov - det räddar liv

Det är budskapet som några regioner och landsting runt om i landet vill sprida under cellprovsveckan, den 4-10 maj.