Väntetider i lungcancervården – patientlotsar gav snabbare flöde

Sidan publicerades 18 juni 2015

Vid utredning av lungcancer är det önskvärt med en snabb process från sjukdomsmisstanke till behandlingsstart. I syfte att minska väntetiderna har ett försök med särskilda patientlotsar genomförts i den specialiserade vården i Uppsala-Örebroregionen.

Lotsarnas uppgift var att påskynda och bevaka vårdprocessen inom sjukhusets väggar genom att ordna tid för punktioner, bronkoskopier, PET/CT m.m. Vid en jämförelse av väntetiderna före och efter införandet av patientlotsar minskade medianväntetiden i regionen från misstanke om lungcancer till behandlingsstart från 71 till 45 dagar; tiden mellan nästa samtliga utredningssteg förkortades, detta trots en samtidig ökning av användandet av PET/CT.

Genom att indirekt peka på att en modell med lotsar också skulle kunna förkorta handläggningstiderna för patienter med andra cancerdiagnoser är de aktuella resultaten av intresse för den pågående satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

Resultaten av lotsprojektet har nyligen presenterats i en artikel i Läkartidningen