Standardiserade vårdförlopp inför 2016 – remissversioner

Sidan publicerades 17 juni 2015

Minst tio standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter.