Webbutbildning för dig som möter barn som anhöriga

Sidan publicerades 13 januari 2015

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har lanserat en webbutbildning för alla som möter barn som anhöriga. Utbildningen "Barn som anhöriga – Våga fråga!" vänder sig till de som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Syftet är att ge mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen. Utbildningen ska även ge en ökad kunskap om barns situation och behov i familjer som omfattas av bestämmelsen. Den ger också ett stöd för att utveckla och förfina rutiner och arbetssätt på en arbetsplats.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Till utbildningen