Varje dag räknas – nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Sidan publicerades 26 januari 2015

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har idag träffat en överenskommelse om att genomföra en fyraårig nationell satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Överenskommelsen för 2015 omfattar 444,5 miljoner kronor, varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Fem första standardiserade vårdförloppen

Fem standardiserade vårdförloppen ska införas under 2015:

  • Akut myeliosk leukemi (Blodcancer)
  • Huvud- och halscancer
  • Matstrupe- och magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar 

Vid frågor kontakta

Lars Holmberg, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro
Tel 018 - 15 19 71

Birgitta Clarin, kommunikatör
Tel 018 - 15 19 74

Pia Jestin, processledarstöd
Tel 018 - 15 19 76