Höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer

Sidan publicerades 15 januari 2015

I Socialstyrelsens rekommendation för screening av livmoderhalscancer höjs den övre åldersgränsen för provtagning från 60 till 64 år. En nyhet är dock rekommendation till vården att även screena för HPV, humant papillomvirus, som är den främsta orsaken till att kvinnor drabbas av cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer.

Idag kallas kvinnor i åldrarna 23–60 år regelbundet till undersökning av cellförändringar i livmoderhalsen. Den nya screeningrekommendationen innebär att alla kvinnor i åldern 23–64 år bör erbjudas cellprov med 3–7 års intervall. Proverna analyseras för att upptäcka avvikande förändringar eller förekomst av HPV. Eftersom livmoderhalscancer och cellförändringar är vanligast i åldern 30–49 år bör dessa kvinnor erbjudas tätare provtagningstillfällen. Cellprov med primär analys för HPV rekommenderas till kvinnor mellan 30 och 64 år.

Rekommendationerna är än så länge en remissversion och den slutliga versionen kommer att publiceras våren 2015.

Läs hela nyheten (Socialstyrelsen)