Nyheter

Mellansverige
Varje dag räknas – nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har idag träffat en överenskommelse om att genomföra en fyraårig nationell satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Mellansverige
Höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer

I Socialstyrelsens rekommendation för screening av livmoderhalscancer höjs den övre åldersgränsen för provtagning från 60 till 64 år. En nyhet är dock rekommendation till vården att även screena för HPV, humant papillomvirus, som är den främsta orsaken till att kvinnor drabbas av cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer.

Mellansverige
Webbutbildning för dig som möter barn som anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har lanserat en webbutbildning för alla som möter barn som anhöriga. Utbildningen "Barn som anhöriga – Våga fråga!" vänder sig till de som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Mellansverige
Nytt temaområde på 1177 om nya patientlagen

1177 har ett helt nytt temaområde - ”Tema – Patientlagen” som innehåller samlad information om den nya patientlagen. Denna information kommer fortlöpande att kompletteras under våren med filmer och med översättningar till andra språk.

Mellansverige
Operationer vid peniscancer koncentreras till Örebro och Malmö

Från och med 1 januari 2015 utförs kirurgi i kurativt syfte vid peniscancer vid två sjukhus i landet, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro.