RCC har kommit olika långt

Sidan publicerades 13 februari 2015

RCC har kommit olika långt säger Socialstyrelsens rapport som redovisar Socialstyrelsens uppföljning av de regionala cancercentrens (RCC) verksamhet år 2014.

Rapporten visar också att etableringen är i full gång och att allt fler konkreta resultat går att se.

Läs mer - Socialstyrelsen

Läs rapporten - Uppföljning av regionala cancercentrum 2014