Professionernas engagemang avgörande för kvalitetsutveckling i patologin

Sidan publicerades 20 februari 2015

För att förbättra kvaliteten inom klinisk patologi bör en särskild satsning på patologidelen i de nationella vårdprogrammen göras under 2015–2016. Det är en av RCCs synpunkter i ett ställningstagande till SKLs kartläggningsrapport om kvalitetsarbetet i klinisk patologi.

I 2014 års överenskommelse mellan staten och SKL om stärkt cancervård ingick att SKL skulle initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom patologin.

Arbetet har bestått i en kartläggning av dagens strukturer, i avsikt att lägga grund för och bidra till ett systematiskt förbättringsarbete inom patologin. Kartläggningen har genomförts av en nationell arbetsgrupp med RCC i samverkan som styrgrupp, och har nu redovisats i en rapport från SKL.

RCC i samverkans syn på förslagen

Rapporten omfattar från och med kapitel 2 projektgruppens redovisning och rekommendationer. Kapitel 1 innehåller RCC i samverkans ställningstaganden till arbetsgruppens förslag, efter diskussioner vid RCC-mötet den 3 februari 2015. Samverkansgruppen anser att:

  • Kvalitet i klinisk patologi är huvudmannens ansvar.
  • Engagemang för kvalitetsutveckling av de i klinisk patologi ingående professionerna är av avgörande betydelse för hög kvalitet i verksamheten.
  • För att förbättra kvaliteten inom klinisk patologi bör en särskild satsning på patologidelen i de nationella vårdprogrammen göras under 2015–2016.

SKL:s rapport Kvalitetsarbetet i klinisk patologi