Nyheter

Samverkan
Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.

Mellansverige
Professionernas engagemang avgörande för kvalitetsutveckling i patologin

För att förbättra kvaliteten inom klinisk patologi bör en särskild satsning på patologidelen i de nationella vårdprogrammen göras under 2015–2016. Det är en av RCCs synpunkter i ett ställningstagande till SKLs kartläggningsrapport om kvalitetsarbetet i klinisk patologi.

Mellansverige
Ett rökfritt Sverige – mer än bara en utopi!

– Regeringens utspel i veckan om utökat rökförbud visar att den nu är villig att ta den nationella cancerstrategin på allvar. Det är glädjande att regeringen lyfter upp det preventiva arbetet i strategin och tydligt kopplar ihop samhällets tobaksnorm med cancer.

Mellansverige
RCC har kommit olika långt

RCC har kommit olika långt säger Socialstyrelsens rapport som redovisar Socialstyrelsens uppföljning av de regionala cancercentrens (RCC) verksamhet år 2014.

Mellansverige
Kommande vårdförlopp i cancervården

Under 2015 införs de fem första standardiserade vårdförloppen i cancervården. De fem pilotförloppen är klara och införandearbetet i landstingen har startat. Samtidigt påbörjas nu utvecklingen av de tio kommande vårdförloppen.

Samverkan
Förändrad inloggning INCA

Inloggningen på INCA förändrad i samband med systemuppgradering vecka 47, 2014. 

Mellansverige
Nära Cancer nominerad till GötaPriset

Näracancer.se är ett av de projekten som nominerats till GötaPriset och ska presenteras i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 3–5 november 2015 på Svenska Mässan i Göteborg.