Hög tillgänglighet på Bild- och funktionsmedicin i Gävleborg

Sidan publicerades 11 december 2015

Landstingen i Uppsala-Örebroregionen arbetar intensivt med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF). Införandet kräver både små och stora förändringar på klinikerna inom cancervården. Här är ett exempel från Gävleborg som har ökat och säkrat tillgängligheten utan förbokade tider till Bild- och funktionsmedicin genom att införa en koordinatorfunktion.

Koordinator BFM GävleborgAktiv telefonkontakt mellan koordinator på Bild- och funktionsmedicin (BFM) och koordinator för ett standardiserat vårdförlopp resulterar i en direkt bokad tid för undersökning och en kallelse till patienten. Kallelsen fungerar dessutom som en färdbiljett till alla Bild -och funktionsmedicins enheter (Klinisk fysiologi, Klinisk neurofysiologi, Nuklearmedicin och Röntgendiagnostik) via kollektivtrafiken.

Koordinator på BFM har goda kunskaper om vad som gäller i utredningsfasen för respektive SVF för att öka flexibiliteten i verksamheten och för att säkra att undersökningen sker i rätt tid. Obokade tider är en nödvändighet för att kunna boka in de patienter som behöver en tid inom sitt vårdförlopp. När patienterna i de standardiserade vårdförloppen prioriteras finns det risk för att andra patienter kan trängas undan. 

- Vi har fasta tider i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs för cancer i urinblåsa och urinvägar men i de övriga vårdförloppen anpassas undersökningarna till de fastställda tidsramarna. Obokade tider ger en möjlighet till en ökad flexibilitet i verksamheten så att undersökningen kan ske inom satta ledtider för respektive SVF vilket minskar risken för undanträngningseffekter inom Bild- och funktionsmedicin. Dessutom får BMF kontroll och kan styra sin verksamhet efter behov och kapacitet så att alla enheter utnyttjas maximalt, säger Per Fessé, onkologisjuksköterska och cancersamordnare i Gävleborg. 

I nuläget har man inga större problem att få DT undersökningar snabbt. Men vid införandet av mera SVF där MR undersökningar krävs kan det bli lite svårare. MR undersökningar kan ta cirka 3 gånger så lång tid att utföra jämfört med en DT undersökning vilket leder till att det blir svårare att ”klämma in” en MR undersökning i ett redan ganska fullt dagsprogram. 

- Gott samarbete med och även inom Bild och funktionsmedicin är nödvändig för ett bra och effektivt flöde för dessa patienter så att de får sin undersökning inom fastställda tider i utredningsförloppet, fortsätter Per Fessé.  

Per Fessé menar att översyn av organisation och nya arbetssätt är nödvändiga vid införandet av standardiserade vårdförlopp och att detta arbete kommer att leda till att verksamheterna på klinikerna på sikt blir mer effektiva och framför allt gynna patienten.