Regional baslinjemätning för fem standardiserade vårdförlopp framtagen som stöd för det lokala arbetet

Sidan publicerades 13 april 2015

Baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp för prostata cancer, huvud- och halscancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, matstrupe- och magsäckscancer och akut myeloisk leukemi (blodcancer) är nu tillgänglig på rccuppsalaorebro.se. 

baslinjemätning prostata

Väntetidssatsningen innebär att diagnosspecifika vårdförlopp mäts och följs upp med utgångspunkt från definierade tidpunkter på vägen från remissbeslut vid välgrundad misstanke om cancersjukdom till start av behandling. Arbetet med de fem första standardiserade vårdförlopp inleds under 2015.

RCC Uppsala Örebro har tagit fram diagnos- och landstingsspecifika underlag som stöd för det lokala arbetet. Dels genom att schematiskt presentera i kvalitetsregistret tillgänglig väntetidsinformation jämfört med efterfrågade tider, dels genom att presentera antal fall och aktuella väntetider i respektive landsting i Uppsala-Örebroregionen. 

Baslinjemätning för fem standardiserade vårdförlopp – Ledtider ur regionala kvalitetsregister